keskiviikko 21. marraskuuta 2007

TAMMIKUU 2007 maailmasta luopuminen / renunciation

RENUNCIATION, DEFINITE EMERGENCE, DETERMINATION TO BE FREE (Englanti)

MAAILMASTA LUOPUMINEN, VARMA IRROTTAUMINEN (MAALLISESTA), SELKEÄ VAKAUMUS, VAKAA PÄÄTÖS VAPAUTUA


Nge jung (nges ‘byung) (Tiibet)

NIHSARANA (Sanskrit)


Buddhalaisen polun ensimmäinen askel, joka toteutuu turvautumisen aikana, kun turvautuminen on todellista.

Termin kääntäminen osoittautuu jälleen haasteelliseksi. Käsittelen alla muutaman erilaisen perspektiivin maailmasta luopumiseen.

Tiibetin kielen termi nge (nges) tarkoittaa varmaa, vakaata, horjumatonta.
Verbi, siis teonsana, jung (‘byung) on monimerkityksellinen ja tarkoittaa mm. tulla esiin, tässä yhteydessä käännän sen sanalla nousta.

Siis kyseessä on horjumaton nousu maallisen pauloista, varma irrottautuminen samsaran kahleista.

Tietyissä yhteyksissä maailmasta kieltäytyminen on ymmärtääkseni sopivin ilmaisu, mm. munkin valat ja tiukkaan, määrätietoiseen harjoitukseen sitoutuneen henkilön kohdalla. Tapaus on ns. helppo tunnistaa, sillä ulkoiset merkit ovat selkeät ja henkilön mahdollisia henkisiä avuja voidaan ihastella kaukaa. Jos hänen toimintansa on todellista, siis myös sisäistä, muiden ulkoinen ihastelu ei häntä liikuta.

Seuraava vapauden polulle varmasti astunut henkilö on sisällään lopen kyllästynyt materiaaliseen maailmaan, maalliseen kunniaan ja sen kera kukkoiluun. Sisällä on valtava kaipaus johonkin merkityksellisempään. Tapahtuu sisäinen irrottautuminen, sitoutuminen henkisiin periaatteisiin, maallisesta luopuminen. Sisäinen riemu herää antamisesta ja avunannosta, ei omistamisesta tai julkisesti loistamisesta. Ulkoiset merkit eivät tällaisen harjoittavan kokelaan kohdalla ole niin helposti tunnistettavia.

Seuraava henkilö, ns. todellinen harjoittaja, on täysin antautunut kolmelle jalokivelle. Sisäinen irtipäästö on muuttunut syväksi oivallukseksi (realization) ja riemuksi. Hän on tunnistettavissa mm. siitä ettei hän hermostu kun hänen uusi pesukoneensa hajoaa, hän saa lopputilin tai häntä arvostellaan julkisesti. Hän on selkeästi maallisen ylle noussut ja tunnistaa elämänsä tilanteissa syyn ja seurauksen lait menettämättä mielenrauhaansa ja turvallisuuden tunnettaan, käyttäen kokemuksiaan harjoitukseen.

Taso, jolla henkilö ei lainkaan murehdi toimeentulostaan, ja saattaa elää välillä täysin varattomana, antaen kaiken pois luottaen kolmeen jalokiveen, kertoo lopullisemmasta maailmasta luopumisen eli irrottautumisen oivalluksesta. Tällainen henkilö lie yleensä hankkinut myös muita oivalluksia.

Tässä jonkinlainen jaottelu maallisesta luopumisen kokemukselle.
Nopea katsaus sisäänpäin kertonee meille asiasta sen kaikkein tärkeimmän.

2 kommenttia:

Erja Kaarina kirjoitti...

luopuminen on tyytyväisyyttä
Mitä on luopuminen buddhalaisuudessa?

Nuori nepalilainen geshe Tenzin Zopa sanoi luennollaan Kopanin luostarissa, Nepalissa:
Luopuminen tarkoittaa sitä, että olet tyytyväinen siihen, mitä sinulla on.

ehdotukseni:
”definite emergence” = varma nouseminen

Eeva

Erja Kaarina kirjoitti...

yhdenlainen alajako
Tässä vielä yksi näkökulma luopumiseen ja sen ”alajakoon”.

Hinayana-luopuminen eli luopuminen henkilökohtaisella polulla:
Harjoittaja luopuu samsaran toistuvista kärsimyksistä ja kestämättömistä iloista, joiden luonne on kärsimystä. Harjoittaja luopuu samsaran kolmesta maailmasta (halun, muodon ja ei-muodon maailmasta). Tavoite on saavuttaa arhat-tila eli henkilökohtainen nirvana. Kun luopuminen tapahtuu spontaanisti, hinayana-harjoittaja on astunut kuulijan (Hearer) tai yksinäisen oivaltajan (Solitary Realizer) ansioiden kokoamisen polulle (path of accumulation), joka on ensimmäinen viidestä arhat-tilaan johtavasta polusta.

Mahayana-lupuminen eli luopuminen universaalilla polulla:
Harjoittaja luopuu paitsi samsarasta (selitetty yllä) myös henkilökohtaisesta nirvanasta. Tavoite on auttaa kaikkia muita olentoja saavuttamaan täydellinen vapautuminen eikä vain vapautua itse. Toisin sanoen mahayana-luopuminen sisältää bodhicittan eli valaistumismielen. Kun tällainen luopuminen tapahtuu spontaanisti, mahayna-harjoittaja on astunut bodhisattvan ansioiden kokoamisen polulle, joka on ensimmäinen viidestä buddha-tilaan johtavasta polusta.

Ja vielä...

Se, kuinka paljon harjoittaja omistaa tai ei omista, ei välttämättä kerro mitään luopumisen asteesta. Luopuminen on ASENNE; sen määrittää se, kuinka kiintynyt ja kiinnittynyt henkilö on itseensä ja siihen mitä omistaa, maineeseensa jne.

es