torstai 22. marraskuuta 2007

LOKAKUU 07 GURU

Tiib: bla ma
Suom: mestari, guru, opettaja
Enlg: master, guru, teacher
Sanskr: guru

Päätin ottaa kuukauden termiksi gurun, opettajan, ihan jo sen vuoksi, että henkilökohtaisen ja toki siis rajallisen näkemykseni mukaan, tämä on Suomessa yksi väärinymmärretyimpiä tekijöitä henkisellä polulla.

Tarkastelen ensin Tiibetin kielistä sanaa "lama" bla ma, (ensimmäinen tavu on korkea sointuinen, joten sana ei vastaa Suomen kielen elintasoon liittyvää lama-sanaa). "La" tarkoittaa korkeaa, korkeinta, ensiluokkaista, ylintä mahdollista sarallaan. "Ma" pääte on negaatio; ei (ole) korkeampaa. Ma on toki myös feminiini pääte, joka osoittaa kyseessä olevan henkilön, samalla tavoin kuin Suomen kielessä on neutri -ja -jä -loppu erilaisissa tehtävänimikkeissä (esim. soittaja, maanviljelijä), tiibetiksi on olemassa maskuliini ja feminiini muoto -ma sekä -pa.

Joissain piireissä on käyty kiivastakin keskustelua siitä onko kyseessä negaatio vaiko feminiinistä prinsiippiä kuvaava ilmaisu. Ilokseni koetan tässä kääntää sanan "lama" suomeksi molemmin tavoin; voisin ehkä sanoa "ylittämätön" ja "korkeatar".

Historiallisena kuriositeettina kerrottakoon, että tavulla "la" (bla) on ollut Tiibetin kielessä tärkeä asema jo ennen buddhalaisuuden saapumista Tiibetiin. Bön uskonnossa "la" on sielu tai elinvoima, puhutaan myös sielun palauttamisesta hyvin samalla tavalla kuin suomalaisessa shamanismissa. Sanan merkitys tiibetiläisten parissa on selvästi muuttunut ja buddhalaistunut vuosisatojen saatossa.

Tiibetin kielessä käytetään myös sanskritin sanaa guru (gu ru). Sana on levinnyt useisiin kieliin, myös englannin ja suomen kieleen. Se lienee sana, joka herättää henkisestä harjoituksesta puhuttaessa eniten väärinkäsityksiä ja negatiivisia assosiaatiota meillä Suomessa. Saattaa joskus käydä niinkin etteivät gurun oppilaat ole ymmärtäneet asiaa sen syvällisemmin kuin asian vastustajatkaan. Tämä on erilaisten kulttuurien kohdatessa luonnollista.

Guru -sana merkitsee painavaa, raskasta, niin suurta, että alkaa olla gravitaatiovoimaa, siis jotakin mikä on niin mahtavaa, mitä on niin paljon, että sen sulatteluun menee pitkä aika. Tämä on oivallinen tapa kuvata henkistä mestaria, Kalifornian slangiin onkin tästä pesiytynyt termi "heavies" siis "ne painavat" opettajat.

Mestari on henkilö, joka opettaa niin laajaa kokonaisuutta, että oppilas voi toisinaan kokea sen haastavaksi ja jopa raskaaksi.

Seuraavassa kuussa avaan samaa teemaa toisen opettaja termin kautta.

Ei kommentteja: