keskiviikko 21. marraskuuta 2007

HEINÄKUU 07 PARAMITAT eli TÄYDELLISYYDET V ja VI keskittyminen ja viisaus

KESKITTYMINEN JA VIISAUS
Meditation, concentration (engl.), meditaatio, keskittyminen (suom.) samten (bsam gtan) (tiib.), dhyana (sanskr.)


Sam vastaa hyvin pitkälle sanaa mieli, vaikkei sitä Tiibetin kielessä käytetäkään kuvatessa mieltä itseään. Vastaavasti kuin Suomen kielessä voidaan sanoa "mitä mielii", tai "mikä mielessä", voidaan tätä (bsam) tavua käyttää. Se on tässä yhteydessä substantiivi, mieliä-verbistä tehty substantiivi mieli, ajattelu -verbin futuuri muoto kirjoitetaan samoin, siinä on siis erityisesti tulevan maku.

Ten (gtan) tarkoittaa pysyvää, vakaata, jatkuvaa, vakiota, joten tässä kyseisen mielentilan kuva alkaakin hahmottua hyvin. keskittynyt, vakaa mieli, jota voidaan pitää halutussa keskittyneessä tilassa niin kauan kuin halutaan. Tämä on eräs meditaation muoto tai paremminkin osa-alue. Keskittymiskyky lisää mielen voimaa. Meditaatio kokonaisuutena on paljon laajempi tila. Kerrotaan myös että tietyn keskittymistason saavuttanut mieli voi lukea kenen hyvänsä ajatuksia täysin esteettä. Telepatia on tämän harjoituksen sivutuote, keskittyneisyyttä harjoitetaan, jotta mieleen saadaan riittävästi voimaa toteuttaa meditaation lopullinen tarkoitus.


Wisdom, discriminating knowledge (engl.), erottelukykyinen viisaus(suom.), sherap (shes rab) (tiib.), prajna (sanskr.)


She (shes) tarkoittaa tietää, osata, tiedostaa, tiedostava äly, erottelukyky.

Rap (rap) tarkoittaa ylevää, korkeampaa.

Yhtenä tavuihin perustuvana käännöksenä voitaisiin käyttää korkeampaa älyä, siis viisautta, Tämän viisauden luonto on erityisesti kaikki yksityiskohdat tiedostava, huomioiva, josta johtuu englanninkielinen käännös "erittelevä viisaus", siis myös harkitseva, arvostelukykyinen viisaus. Viisaus, joka perustuu kaikki yksityiskohdat huomioon ottavaan älykkyyteen. On korkeinta viisautta, älyä ottaa kaikkien etu huomioon.

Tunneihminen voi pitää älyä kylmänä ominaisuutena, vaikka se itsessään on neutraali. Tässä yhteydessä se on yhdistetty korkeinpaan hyvään ja avoimeen sydämeen, joten se on kaukana taloudellista etua hakevasta kylmästä rationalismista, johon äly kansallisessa terminologiassamme helposti assosioituu.

Tämä viisaus johtaa harjoittajan tyhjyyden oivallukseen. Mielenkiintoista on että Tiibetin kielessä toinen viisautta tarkoittava sana je - she (yeshes) on merkitykseltään enemmän tyhjyyden kaltainen, koska sana itsessään tarkoittaa ajatonta viisautta, tai tietoa, jolla ei ole rajaa tai alkua. Viisaus laatuna liitetään aina tyhjyyden, todellisuuden luonnon oivaltamiseen huolimatta eri sanojen vivahteista.

Ei kommentteja: