torstai 22. marraskuuta 2007

SYYSKUU 07 järkkymätön itsekunnioitus / vajra pride

Tiib: lha'i nga rgyel
Suom: järkkymätön itsekunnioitus, vajra ylpeys
engl: vajra pride

Tämän kuukauden terminä on erityisesti Tiibetin buddhalaisuuden tantrisissa opetuksissa esiin tuleva tietoisuudentila, niin sanottu vajra ylpeys.

Tämä termi on varsinainen kaksiteräinen miekka. Buddhalainen polku korostaa nöyryyttä ja toisaalta harjoittaessamme ns. nopeaa timanttipolkua käytämme harjoitusta jossa visualisoimme itsemme jumaluudeksi ylittääksemme egomme rajoitukset. Tiibetin kielinen sana tarkoittaakin nimenomaan jumaluuden ylpeyttä. Lha on jumaluus, jumalhahmo, 'i on genetiivi, nga rgyel tarkoittaa ylpeyttä, ylpeys-sanalla itsekseen on negatiivinen merkitys, kuten Suomen kielessäkin. Tiibetiläiset luokittelevat ylpeyden kuuteen tai seitsemään toinen toistaan epäterveempään mielentilaan.

Mielenkiintoista on vielä tarkkailla sanan ylpeys "nga gjel" muodostumista. Nga tarkoittaa minä, rgyel on kuningas tai voittaja tai voittaa. Sanan tantrinen merkitys ilmenee hauskasti jo alkuperäisen sanan muodostuksessa Tiibetin kielessä, toisaalta se voidaan ymmärtää "minä olen kuningas" - asenteena, toisaalta esoteerisemmin "itsensä voittanut". Tässä tullaan tantrisessa meditaatiossa ilmenevään asenteeseen, josta järkkymätön itsekunnioitus nousee.

Jotta kyseinen meditaatioharjoitus lainkaan olisi mahdollista, tulisi harjoittajan olla oivaltanut olemisen tyhjyysluonto eli saavuttanut tila, jossa itsetakertumista ei ole. Silloin vasta voidaan puhua todellisesta vajra ylpeydestä, joka on kaikissa tilanteissa järkkymätöntä itseluottamusta, oikeammin luottamusta buddhaluontoon kuin omaan rajalliseen egoonsa. Kun tantrinen mestari valmistautuu vihkimykseen, hän siirtyy tähän tietoisuudentilaan valiten jumalhahmoksi sen hahmon, jonka vihkimyksen antaa.

Tämä asia on suhteellisen helppo ymmärtää älyllisesti, todelliseen oivallukseen johtava polku on kapea ja täynnä tiibetiläisten listaamia hienovaraisen ylpeyden eli tässä yhteydessä itsetakertumisen muotoja, joista vain yhtenä osuvana esimerkkinä mainitsen älyllisen tiedon aiheuttaman ylpeyden.

Ei kommentteja: