keskiviikko 21. marraskuuta 2007

HELMIKUU 2007 BODHICITTA, VALAISTUMISMIELI

bodhicitta, awakened heart, altruistic mind of enlightenment, bodhimind ENGLANTI

chang chub kji sem (byang chub kyi sems) TIIBET

bodhicitta, valaistumismieli, bodhimieli SUOMI

bodhicitta SANSKRIT

Bodhicitta on yksi mahajana polun tärkeimmistä ominaisuuksista. Sanskritinkielinen ilmaisu on jossain määrin vakiintunut moniin eri kieliin. Sanaa on myös yritetty kääntää suurena myötätuntona, mutta oikeammin sanottuna bodhicitta syntyy suuresta myötätunnosta. Se on myötätuntoa, mutta se on myös enemmän. Bodhicitta on se voima ja voimavara, polttoaine, joka ohjaa toteuttamaan myötätunnon tekoja maailmassa ja lopulta valaistukseen. Sen voimistamiseksi on monia, upeita harjoituksia, joita voi suositella ei-buddhalaisillekin henkilöille.

Sanskritin sana bodhi on tiibetiksi kaksitavuinen. Tiibetinkielinen sana "chang" (byang) tarkoittaa: "puhdistaa, harjoittaa, opetella". Siitä tulee mieleen jonkin asian toistaminen uudelleen ja uudelleen, kunnes teko tai asia on täysin puhdas, kuten urheilun ja musiikin yhteydessä voidaan puhua puhtaasta suorituksesta. "Chang" on toimintaa, joka puhdistaa ei-toivotut ominaisuudet henkilön mielestä ja sydämestä. Muistuttaen Buddhan opista olla tekemättä negatiivisia tekoja.

Toinen tavu "chub" (chub) on sekin verbi ja tarkoittaa: "omata, ymmärtää, hallita täysin, olla jonkin asian mestari". Sekin tuo mieleen jonkin asian toistamisen, kunnes on saavuttanut sen mestariuden. "Chub" viittaa ominaisuuksiin, jotka hankimme tai omaamme, hallitsemme, toivottuihin ominaisuuksiin, jotka otamme käyttöömme. Muistuttaen Buddhan opista tehdä vain hyvää.

Näistä kahdesta tavusta, laadusta toteutuu bodhi, bodhin omaava mieli. Mieli, joka on ottanut valaistumispotentiaalinsa käyttöön. Tiibetiksi mieli on tässä yhteydessä "sem" (sems). Tavu "kyi" on genetiivi.

Bodhicitta opetuksissa huomioidaan usein ns. tavallinen, konventionaalinen bodhicitta (kun rdzob kyi byang sems) ja absoluuttinen bodhicitta (don dam pa i byang sems). Niiden eroa voidaan verrata suhteelliseen ja absoluuttiseen totuuteen, jälkimäisen oivallus pohjautuu tyhjyyteen.

Jos valaistumismieli sanan loppuun Tiibetin kielessä laitetaan tavu pa, siis "byang chub sems pa", saadaan BODHISATTVA, henkilö, joka on oivaltanut absoluuttisen bodhin. Suomeksi vastaavan sanan voi tehdä suoraan; "valaistumismielinen", tai jos kyseessä on nainen: "valaistumismieletär", taikka "bodhimielinen". Eräs sanskritin tuntija kertoi SATTVA sanan kääntyvän parhaiten sanalla olento, suomeksi siis "bodhiolento". Ihanan monipuolinen kielemme antaa suoriin käännöksiin mahdollisuuden, toinen asia on haluammeko käyttää tällaisia ilmaisuja.

Herätköön meissä kallisarvoinen ja mahtava valaistumismieli,
niiltä osin kun se vielä ei ole herännyt,
ja pysyköön kirkkaana niiltä osin kun se on jo herännyt.
Kasvakoon se yhä vain suurempaan ja laajempaan loistoon!

(vapaa käännös tunnetusta tiibetinbuddhalaisesta rukouksesta)

Ei kommentteja: