keskiviikko 21. marraskuuta 2007

MAALISKUU 2007 VALAISTUMINEN ENLIGHTENMENT

VALAISTUMINEN, Suomi
ENLIGHTENMENT, Englanti
SANGGJEPA, CHANGCHUBPA, Tiibet
MAHABODHI, BODHI, BODHA, BUDDHA, nirvana, Sanskrit

Tämän tekstin tarkoituksena ei ole kuvata valaistumisen tilaa, vaan tarkastella Tiibetin kielisiä termejä ja ilmaisuja valaistumisen tiimoilta.

SANGGJEPA (sangs rgyas pa)
Sanggje on Buddha tiibetiksi, sanggjepa on buddhuus ja siten synonyymi valaistumiselle. Sangs tarkoittaa "olla hereillä", "puhdistettu". Rgyas on verbi, joka tarkoittaa edistyä, laajeta. Sanggje thoppa on puhe- ja kirjakielessä valaistua. Thoppa-verbi tarkoittaa saavuttamista, voittamista, tässä tapauksessa itsensä voittamista ja buddhuuden oivaltamista.

CHANGCHUBPA (byang chub pa)
Tämän sanan muodostavat tavut on käsitelty edellisessä kirjoituksessa, jonka teemana oli valaistumismieli eli bodhicitta. Sanaa käytetään Tiibetin kielessä samalla tavoin puhutaan sitten valaistuksesta tai bodhicittasta. Sama sana merkitsee siis eri yhteydessä kumpaakin. Sanaan ei välttämättä laiteta mitään liitteitä, jotka tarkentavat kummasta on kysymys, absoluuttisen oivalluksen tasolla eroa ei olekaan.

Eri yhteyksissä tiibetiläiset kutsuvat valaistumista mm. seuraavin ilmaisuin: "valkoinen", "kaikkitietävä tila", "korkein siddhi", "korkein vapaus", "kuolemattomuuden nektari", "ydinbodhi", "korkeimman merkityksen bodhicitta", "salamavaltikan hallinta", "täydellisyys", mahamudra siddhi.

Sanskritin kielessä bodhi on feminiinimuoto hereilläolo tai täydellinen tieto sanasta, bodha on sen maskuliinimuoto ja buddha -sana kertoo kyseessä olevan henkilön.
Nirvana (mya ngan 'das pa, tiibet pass beyond suffering, engl.) sana merkitsee valaistusta Theravada buddhalaisuudessa. Mahayana buddhalaisuudessa nirvanalla viitataan yleisimmin arhatin kykyyn vapautua samsaran kärsimyksestä. Paranirvana viittaa Buddhan lopulliseen valaistumiseen, lopullisen rauhan löytymiseen, joka ei ole kummassakaan ääripisteessä: passiivisessa rauhan tilassa eikä äärimmäisessä samsaran kokemuksessa, vaan niiden tuolla puolen.

Ei kommentteja: